Research Output

Filter
Report

Precisietechnologie Tuinbouw: PPS Autonoom onkruid verwijderen: Eindrapportage

Hemming, J., Blok, P. & Ruizendaal, J., 2018, Bleiswijk: Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw. 42 p. (Rapport WPR; no. 750)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenregels van de KringloopWijzer 2017: Achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie

Schröder, J. J., Šebek, L. B., Oenema, J., Conijn, J. G. & de Boer, J., Mar 2018, Wageningen: Wageningen University & Research. 105 p. (Rapport WPR; no. 790)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Uitspoeling risico van maïsstro: resultaten experiment De Marke

Hilhorst, G. & Verloop, K., Nov 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 15 p. (Koeien & Kansen rapport; no. nr. 83)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijking klimaateffecten van de gangbare vs. de biologische landbouw

Meerburg, B. G., Helmes, R. J. K., Reijs, J. W., te Berge, H. F. M., Lesschen, J. P. & Vellinga, T. V., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 36 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1109)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie bij met water verdunde mest toegediend met een sleepvoetenmachine op grasland : resultaten 2016-2017

Huijsmans, J. F. M., Hol, J. M. G., van Schooten, H. A. & Verwijs, B. R., 2017, Lelystad: Wageningen Plant Research. 34 p. (Rapport / Wageningen Plant Research; no. WPR-754)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Baseline study Rangpur GEOPOTATO

Pronk, A., Kessel, G., Ahsan, H., Rahman, M. M., Abdulla Hil, S., Islam, N., Michielsen, J-M. & Hengsdijk, H., 2017, Wageningen: Wageningen University & Research. 42 p. (GEOPOTATO external report; no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

BEN: Bedrijfsspecifieke bemesting met kunstmest stikstof : resultaten 2014 en 2015

Verloop, K., Hilhorst, G., Oenema, J. & Gielen, J., 2017, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 38 p. (Rapport / Koeien en kansen; no. nr. 77)(Rapport / Plant Research; no. nr. 670)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

China Potato GAP 2013-2016 Results of a public private partnership on innovation of potato production in China

Kempenaar, C., Pronk, A. A., Haverkort, A. J., Kessel, G. J. T., Michielsen, J. G. P., de Ruijter, F. J., de Vries, S., Lyu, D., Shuming, W., Li, Y., Fan, G., Bai, J., Min, F., Guo, M., Zhang, S., Yang, S., Zhenyu, L. & Gao, Y., Mar 2017, Wageningen University and Research Centre. 105 p. (Wageningen Plant Research Report; no. 679)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

De PerceelVerdeler: optimaal verdelen van de beschikbare mest op het melkveebedrijf

Oenema, J., Verloop, K. & Hilhorst, G., 2017, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 25 p. (Rapport / Koeien & Kansen; no. 78)(Rapport / Plant Research; no. 676)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Driftreductie H.S.S. CF boomgaardspuit met blaasmondverstelling en lage luchthoeveelheid

Stallinga, H., van Velde, P., Michielsen, J. M. G. P., Wenneker, M. & van de Zande, J. C., 2017, Wageningen: Wageningen Plant Research. 49 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. 675)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Driftreductie MagGrow spuitsysteem: Effect van magneet, doptype, kantdop en spuitboomhoogte

Stallinga, H., van Velde, P., Michielsen, J. M. G. P. & van de Zande, J. C., 2017, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde. 41 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde; no. WPR-674)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Driftreductie Munckhof MAS 3 rijen boomgaardspuit: Effect van twee typen spuitdoppen

Stallinga, H., van Velde, P., Michielsen, J. M. G. P., Wenneker, M. & van de Zande, J. C., Feb 2017, Wageningen: Wageningen University & Research. 39 p. (Rapport WPR; no. 667)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van het mestbeleid op landbouw en milieu: Beantwoording van de ec-postvragen in het kader van de evaluatie van de meststoffenwet

Velthof, G. L., Koeijer, T., Schröder, J. J., Timmerman, M., Hooijboer, A., Rozemeijer, J., van Bruggen, C. & Groenendijk, P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 139 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2782)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014: berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Oude Voshaar, S. V., van der Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2017, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. 96 p. (WOt-technical report; no. 90)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2015: Berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Oude Voshaar, S. V., van der Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 139 p. (WOt-technical report; no. 98)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Inventarisatie van kansrijke equivalente maatregelen

Schröder, J. J., 2017, Wageningen: Wageningen University & Research. 27 p. (Rapport / WPR; no. 682)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Milieueffectrapportage van maatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn: Op planniveau

Groenendijk, P., Velthof, G. L., Schröder, J. J., de Koeijer, T. J. & Luesink, H. H., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 109 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2842)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het Zuidelijk Veehouderijgebied : analyse van onzekerheden en mogelijke gevolgen voor de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater

van der Sluis, S., van Bruggen, C., Luesink, H., Schröder, J., Verkerk, H., Bleeker, A., van Grinsven, H. & Kruitwagen, S., 2017, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 26 p. (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving; no. 2776)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

PAS Aanvullende reservemaatregelen Landbouw: uitwerking van een quick scan

Groenestein, K., Bikker, P., van Bruggen, C., Ellen, H., van Harn, J., Huijsmans, J., Ogink, N., Şebek, L. & Vermeij, I., Jun 2017, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 53 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenregels van de KringloopWijzer 2016: achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie

Schröder, J. J., Šebek, L. B., Oenema, J., Conijn, J. G. & de Boer, J., 2017, Wageningen: Wageningen Plant Research. 97 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. 686)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Report Topsector Potato India and Ethiopia 2015/16

Pronk, A., Haverkort, A., van den Brink, L., Janssens, B., Meijer, B., ter Beke, F., de Vries, S., Schoutsen, M., Michielsen, J-M. & Kempenaar, C., 2017, Wageningen: Wageningen Plant Research. 86 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. 687)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Research for AGRI Committee: preserving agricultural soils in the EU - Study

ten Berge, H. F. M., Schroder, J. J., Olesen, J. E. & Giraldez Cervera, J. V., 2017, Brussels: European Parliament. 135 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
Open Access

Toetsing van de KringloopWijzer: Gemeten en voorspelde stikstof- en fosfaatproducties van mest en gewas

Oenema, J., Šebek, L. B., Schröder, J. J., Verloop, J., de Haan, M. H. A. & Hilhorst, G. J., Aug 2017, Wageningen: Wageningen Plant Research. 79 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. WPR-689)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Beoordeling van mogelijk gebruik van N-bijmestsystemen voor aardappelen als equivalente maatregel

de Ruijter, F. J., Schröder, J. J., van Geel, W. C. A. & Postma, R., 2016, Wageningen: Wageningen Plant Research. 37 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. 672)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Driftreductie KWH Mistral boomgaardspuit met VLBS: Effect van doptype en luchthoeveelheid

Stallinga, H., van Velde, P., Michielsen, J. G. P. & van de Zande, J. C., 2016, Plant Research International (PRI). 36 p. (WUR-PRI rapport; no. 643)

Research output: Book/ReportReportProfessional

KringloopToets: handleiding versie 1.0

Vellinga, T. V., Leenstra, F. R., Neeteson, J. J., Rutgers, M., Schroder, J. J. & de Vries, W., Jan 2016, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 48 p. (Wageningen; no. 911)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Milieukundige voetafdruk van de teelt van ruwvoergewassen

Schroder, J. J. & Curth-van Middelkoop, J. C., 2016, Wageningen: Wageningen University & Research. 48 p. (Wageningen Plant Research rapport; vol. 658)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mineralenmanagement onder de loep : Koeien & Kansen-bedrijven vergeleken met andere melkveebedrijve

Doornewaard, G. J., Hoogeveen, M. W., van den Ham, A., Reijs, J. W., Oenema, J. & Hooijboer, A. E. J., 2016, Wageningen: Wageningen Economic Research. 77 p. (Rapport / Wageningen Economic Research; no. 2016-042)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Notitie Bemestingswaarde van digestaten

Schroder, J. J., 2016, Wageningen UR Livestock Research, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. 5 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Referentieraming van emissies naar lucht uit de landbouw tot 2030: achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning 2015, met emissies van ammoniak, methaan, lachgas, stikstofoxide en fijnstof uit de landbouw tot 2030

Velthof, G. L., van Bruggen, C., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., van der Sluis, S. M., van der Kolk, J. W. H., Oude Voshaar, S. V., Vonk, J. & van Schijndel, M. W., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2746)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenregels van de KringloopWijzer: achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 4 maart 2014 versie

Schroder, J. J., Šebek, L. B., Reijs, J. W., Oenema, J., Goselink, R. M. A., Conijn, J. G. & Boer, J., Jan 2016, Wageningen UR. 103 p. (PRI-rapport; no. 640)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sensoren, doseermodellen en spuittechniek voor precisielandbouw

van Dijk, C. J., van de Zande, J. C. & Kempenaar, C., 2016, Wageningen Plant Research. (WPR report; vol. 658)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2015

Actualisering methodiek en protocol om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen

2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-technical report; no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie bij toediening van verdunde mest met een sleepvoetenmachine op grasland

Huijsmans, J. F. M., Hol, J. M. G. & van Schooten, H. A., Nov 2015, Plant Research International (PRI). 32 p. (PRI-rapport; no. 663)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access