Research Output

Filter
Report
Report

5G Fieldlab Rural Drenthe: duurzame en autonome onkruidbestrijding

Booij, J., Nieuwenhuizen, A., van Boheemen, K., de Vissr, C., Veldhuisen, B., Vroegop, A., Stokkermans, T. & Ruigrok, T., 2020, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde. 19 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde; no. WPR)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets

Verloop, K., van Agtmaal, M., Busink, W., van Eekeren, N., Groenendijk, P., Jansen, S., Noij, G-J. & Zanen, M., Oct 2018, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde. 133 p. (Rapport WPR; no. 842)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Actualisatie van stikstof- en fosfaatgehalten van akkerbouwgewassen met een groot areaal

de Ruijter, F. J., van Dijk, W., van Geel, W. C. A., Holshof, G., Postma, R. & Wilting, P., 2020, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde. 95 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (WPR), Business unit Agrosysteemkunde; no. WPR-957)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Actualisering methodiek en protocol om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen

2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-technical report; no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

A framework to parameterise nutrient management options and their impacts on maize yield, nutrient losses and long term soil fertility

ten Berge, H. F. M., Hijbeek, R., Hermelink, M., van Loon, M. P. & van Ittersum, M. K., 2018, CGIAR. 47 p. (Working paper. Wageningen, the Netherlands: CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS))

Research output: Book/ReportReportAcademic

Agricultural practice and water quality on farms benefiting from derogation : Design and organisation of the monitoring network for 2006-2009 and annual reports from 2008 onwards

Fraters, B., van Leeuwen, T. C., Reijs, J. W., Boumans, L. J. M., Aarts, H. F. M., Daatselaar, C. H. G., Doornewaard, G. J., de Hoop, D. W., Schroder, J. J., Velthof, G. L. & Zwart, M. H., 2014, Bilthoven: RIVM. 53 p. (RIVM report; no. 68717002/2007)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Agricultural practice and water quality on farms registered for derogation : results for 2010 in the derogation monitoring network

Fraters, B., van Leeuwen, T. C., Reijs, J. W., Boumans, L. J. M., Aarts, H. F. M., Daatselaar, C. H. G., Doornewaard, G. J., de Hoop, D. W., Schroder, J. J., Velthof, G. L. & Zwart, M. H., 2014, Bilthoven: RIVM. 108 p. (RIVM report; no. 680717032/2012)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammonia emission from crop residues : quantification of ammonia volatilization based on crop residue properties

de Ruijter, F. J. & Huijsmans, J. F. M., 2012, Wageningen: Plant Research International. 30 p. (Report / Plant Research International; no. 470)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Ammoniakemissie bij mesttoediening en inwerken in aardappelruggen bij mesttoediening in sleuven op niet beteeld geploegd kleibouwland

Huijsmans, J. F. M. & Hol, J. M. G., 2012, Wageningen: Plant Research International. 22 p. (Rapport / Plant Research International; no. 445)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie bij mesttoediening in wintertarwe op kleibouwland

Huijsmans, J. F. M. & Hol, J. M. G., 2012, Wageningen: Plant Research International. 24 p. (Rapport / Plant Research International; no. 446)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie bij met water verdunde mest toegediend met een sleepvoetenmachine op grasland : resultaten 2016-2017

Huijsmans, J. F. M., Hol, J. M. G., van Schooten, H. A. & Verwijs, B. R., 2017, Lelystad: Wageningen Plant Research. 34 p. (Rapport / Wageningen Plant Research; no. WPR-754)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie bij toediening van mineralenconcentraat op beteeld bouwland en grasland

Huijsmans, J. F. M. & Hol, J. M. G., 2011, Wageningen: Plant Research International. 44 p. (Rapport / Plant Research International; no. 387)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie bij toediening van verdunde mest met een sleepvoetenmachine op grasland

Huijsmans, J. F. M., Hol, J. M. G. & van Schooten, H. A., Nov 2015, Plant Research International (PRI). 32 p. (PRI-rapport; no. 663)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest, 1990-2008 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 110 p. (WOt-werkdocument; no. 250)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2009 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 251)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2010 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument ; no. 294)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2011 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Bikker, P., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument; no. 330)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Analyse van de Spotspray van een PWM-spuitdop

Groot, T. T., van Velde, P., Stallinga, H., Nieuwenhuizen, A. T., Holterman, H. J. & van de Zande, J. C., 2014, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 62 p. (Rapport / Plant Research International; no. 599)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Analyse van een Spotspray van een PWM-dop

Groot, T. T., Nieuwenhuizen, A. T. & van de Zande, J. C., 2012, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 33 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Anticiperen op het weer om emissie arm mest uit te rijden = Low emission manure application by anticipating on the weather

Ipema, A. H., Goense, D. & Huijsmans, J. F. M., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 31 p. (Livestock Research rapport; no. 862)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

A practical manual to assess and improve farm performances

Aarts, H. F. M., Grignard, A., Boonen, J., de Haan, M., Hennart, S., Oenema, J., Lorinquer, E., Sylvain, F., Herrmann, K., Elsaesser, M., Castellan, E. & Kohnen, H., 2013, Wageningen: Plant Research International. 98 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Automatisch onkruid bestrijden in de rij : rapport fase 4 (PPL3): technische realisatie prototype meerrijer, testen fucntionaliteit

Nieuwenhuizen, A. T., Hemming, J. & Struik, L., 2011, Wageningen: Plant Research International. 22 p. (Rapport / Plant Research International; no. 425)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Baseline study Rangpur GEOPOTATO

Pronk, A., Kessel, G., Ahsan, H., Rahman, M. M., Abdulla Hil, S., Islam, N., Michielsen, J-M. & Hengsdijk, H., 2017, Wageningen: Wageningen University & Research. 42 p. (GEOPOTATO external report; no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bedrijfsspecifiek bepalen van stikstofstromen in bodem, gewas en milieu : casestudy melkveebedrijf Baltus in Middenmeer

Verloop, K., Noij, G-J. & Oenema, J., 2020, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 40 p. (Koeien & Kansen rapport; no. nr. 88)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bedrijfsspecifieke mest- en kunstmestgiften op melkveebedrijven : onderbouwingen ten behoeve van de ‘BES’ in 2016-2018

Schröder, J. J., Hilhorst, G. J., Oenema, J. & Verloop, J., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 29 p. (Wageningen Plant Research; no. 802)(Rapport / Koeien en kansen; no. nr. 82)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

BedrijfsWaterWijzer: versie 2018.01

Verloop, K., Noij, G-J., Hoving, I. & de Haan, M., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 81 p. (Rapport / Koeien en kansen; no. nr. 80)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

BedrijfsWaterWijzer: basis voor waterplannen in Koeien & Kansen

Verloop, K., de Haan, M., Noij, G-J. & Hoving, I., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 22 p. (Rapport / Koeien en kansen; no. nr. 85)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Behoefte mestbewerkingsproducten in Nederland en Europa: Inventarisatie perspectiefvolle product-markt-combinaties

van Dijk, W., Postma, R., Gollenbeek, L. R., Mostert, P., Roefs, J. & Verdoes, N., 2020, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Businessunit Agrosysteemkunde. 63 p. (Rapport / Wageningen University & Research, Businessunit Agrosysteemkunde; no. WPR-1011)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

BEN: Bedrijfsspecifieke bemesting met kunstmest stikstof : resultaten 2014 en 2015

Verloop, K., Hilhorst, G., Oenema, J. & Gielen, J., 2017, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 38 p. (Rapport / Koeien en kansen; no. nr. 77)(Rapport / Plant Research; no. nr. 670)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

BEN: Bedrijfsspecifieke bemesting met kunstmeststikstof : resultaten 2014 en 2016

Verloop, K., Hilhorst, G., Oenema, J. & Gielen, J., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 28 p. (Rapport / Koeien en kansen; no. nr. 81)(Wageningen Plant Research; no. 792)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Beoordeling van mogelijk gebruik van N-bijmestsystemen voor aardappelen als equivalente maatregel

de Ruijter, F. J., Schröder, J. J., van Geel, W. C. A. & Postma, R., 2016, Wageningen: Wageningen Plant Research. 37 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. 672)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beslisondersteunende hulpmiddelen voor de ruwvoerproductie in Nederland: Inventarisatie van online beslisondersteunende hulpmiddelen en analyse van het gebruik in de praktijk

Bufe, C., Wesselink, M., Verhoeven, J., Stienezen, M., Strijkveen, E., Steinbusch, M., Tjoonk, L. & Verloop, K., Dec 2018, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research. 35 p. (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research rapport; no. WPR-876)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemstructuureffecten bij de teelt van consumptieaardappelen op kleigrond na mesttoediening in het voorjaar

Huijsmans, J. F. M., Vermeulen, G. D. & Verwijs, B. R., 2014, Wageningen: Wageningen UR. 56 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Breedte teeltvrije zone en driftreductie door gebruik van kantdop

van de Zande, J. C., Groot, T. T. & Holterman, H. J., 2014, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosyteemkunde. 58 p. (Rapport / Plant Research International; no. 524)

Research output: Book/ReportReportProfessional

China Potato GAP 2013-2016 Results of a public private partnership on innovation of potato production in China

Kempenaar, C., Pronk, A. A., Haverkort, A. J., Kessel, G. J. T., Michielsen, J. G. P., de Ruijter, F. J., de Vries, S., Lyu, D., Shuming, W., Li, Y., Fan, G., Bai, J., Min, F., Guo, M., Zhang, S., Yang, S., Zhenyu, L. & Gao, Y., Mar 2017, Wageningen University and Research Centre. 105 p. (Wageningen Plant Research Report; no. 679)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Classificatie Wingssprayer met kantop in driftreductieklassen

van de Zande, J. C., 2012, Wageningen: Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems. 15 p. (Rapport / Plant Research International; no. 457)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Closing Nutrient Cycle: the Dutch way: EuroDairy workshop January 24-25th 2018, Vught (The Netherlands)

Oenema, J. (ed.) & Korevaar, H. (ed.), 2019, 63 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Community of Practice en Transitie Veehouderij : opgesteld vanuit de ervaringen van en bespiegelingen met deelnemers in verschillende CoP's

Aarts, H. F. M., 2005, Wageningen: Agrotechnology and Food Innovations. 13 p. (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology and Food Innovations; no. 506)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Controlled traffic farming to improve soil structure and crop productivity

Vermeulen, G. D. & Chamen, W. C. T., 2010, York: International Fertiliser Society. 28 p. (Proceedings / International Fertiliser Society; no. 678)

Research output: Book/ReportReportAcademic