Research Output

Filter
Report
2004
Open Access
2005

Community of Practice en Transitie Veehouderij : opgesteld vanuit de ervaringen van en bespiegelingen met deelnemers in verschillende CoP's

Aarts, H. F. M., 2005, Wageningen: Agrotechnology and Food Innovations. 13 p. (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology and Food Innovations; no. 506)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Ruimtelijke verdeling van gewasbeschermingsmiddelen in de kas: Hoe komt een middel via een gewasbehandeling in het recirculatiewater terecht?

van Os, E. A., van der Staaij, M., Michielsen, J. M., van Slooten, M. A., van Velde, P., Beerling, E. A. M. & van de Zande, J. C., 2009, Wageningen: Wageningen UR Glastuinbouw. 15 p. (Rapporten GTB; no. 1006)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Controlled traffic farming to improve soil structure and crop productivity

Vermeulen, G. D. & Chamen, W. C. T., 2010, York: International Fertiliser Society. 28 p. (Proceedings / International Fertiliser Society; no. 678)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Effect of flaming on Hydrocotyle ranunculoides L.f. survival. An initial experiment

van der Burg, W. J. & Michielsen, J. G. P., 2010, Wageningen: Plant Research International. 8 p. (INVEXO-project)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect of hydrogen peroxide spraying on Hydrocotyle ranunculoides L.f. survival. An initial experiment

van der Burg, W. J. & Michielsen, J. G. P., 2010, Wageningen: Plant Research International. 6 p. (INVEXO-project)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van het prototype van SensiSpray in de gewassen aardappel en tulp

Kempenaar, C., Oosterhuis, H. S., van der Lans, A. M., van der Schans, D. A., Stilma, E. S. C., Hendriks-Goossens, V. J. C., Verwijs, B. R., van Wijk, C. A. P. & van de Zande, J. C., 2010, Wageningen: Plant Research International. 32 p. (Nota / Plant Research International; no. 667)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Spray drift from Knapsack sprayers : a study conducted within the framework of the Sino-Dutch Pesticide Environmental Risk Assessment Project PERAP

Franke, A. C., Kempenaar, C., Holterman, H. J. & van de Zande, J. C., 2010, Wageningen: Plant Research International. 20 p. (Note / Plant Research International; no. 658)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Ammoniakemissie bij toediening van mineralenconcentraat op beteeld bouwland en grasland

Huijsmans, J. F. M. & Hol, J. M. G., 2011, Wageningen: Plant Research International. 44 p. (Rapport / Plant Research International; no. 387)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest, 1990-2008 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 110 p. (WOt-werkdocument; no. 250)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2009 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 251)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Automatisch onkruid bestrijden in de rij : rapport fase 4 (PPL3): technische realisatie prototype meerrijer, testen fucntionaliteit

Nieuwenhuizen, A. T., Hemming, J. & Struik, L., 2011, Wageningen: Plant Research International. 22 p. (Rapport / Plant Research International; no. 425)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Doppenclassificatie fruitteelt : driftmetingen klassengroepen : veldmetingen 2008-2009

Stallinga, H., van de Zande, J. C., Wenneker, M., Michielsen, J. G. P., van Velde, P. & Joosten, N., 2011, Wageningen: Plant Research International. 66 p. (Rapport / Plant Research International; no. 365)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Inventarisatie kleinfruitteelten en afleiden driftpositie en maatregelpakketten

van de Zande, J. C., Wenneker, M. & de Bruine, J. A., 2011, Wageningen: Plant Research International. 32 p. (Rapport / Plant Research International; no. 398)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Measures to reduce ammonia emissions from livestock manures: now, soon and later

Groenestein, C. M., Smits, M. C. J., Huijsmans, J. F. M. & Oenema, O., 2011, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 53 p. (Report / Wageningen UR Livestock Research; no. 488)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek aan Agrotop AirMiX AM80.025 Hollow Cone spuitdop ter verkruiging van de status driftamr en voor classificatie op basis van driftgevoeligheid

Groot, T. T., van de Zande, J. C. & Holterman, H. J., 2011, Wageningen: Plant Research International. 20 p. (Rapport / Plant Research International; no. 412)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Toedieningsnauwkeurigheid dierlijke mest : deskstudie

Huijsmans, J. F. M. & Verwijs, B. R., 2011, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteeemkunde. 26 p. (Rapport / Plant Research International; no. 431)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Ammonia emission from crop residues : quantification of ammonia volatilization based on crop residue properties

de Ruijter, F. J. & Huijsmans, J. F. M., 2012, Wageningen: Plant Research International. 30 p. (Report / Plant Research International; no. 470)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Ammoniakemissie bij mesttoediening en inwerken in aardappelruggen bij mesttoediening in sleuven op niet beteeld geploegd kleibouwland

Huijsmans, J. F. M. & Hol, J. M. G., 2012, Wageningen: Plant Research International. 22 p. (Rapport / Plant Research International; no. 445)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie bij mesttoediening in wintertarwe op kleibouwland

Huijsmans, J. F. M. & Hol, J. M. G., 2012, Wageningen: Plant Research International. 24 p. (Rapport / Plant Research International; no. 446)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2010 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument ; no. 294)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Analyse van een Spotspray van een PWM-dop

Groot, T. T., Nieuwenhuizen, A. T. & van de Zande, J. C., 2012, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 33 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Classificatie Wingssprayer met kantop in driftreductieklassen

van de Zande, J. C., 2012, Wageningen: Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems. 15 p. (Rapport / Plant Research International; no. 457)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Drift door Laag Volume Strooier (LVS) NK80LT van Agricult bij omkruidbestrijding om de boomteelt : veldmetingen 2011

Stallinga, H., van de Zande, J. C., van der Lans, A. M., van Velde, P. & Michielsen, J. G. P., 2012, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 48 p. (Rapport / Plant Research International; no. 456)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Drift kappenspuit bij onkruidbestrijding in de boomteelt : veldmetingen 2011

Stallinga, H., van de Zande, J. C., van der Lans, A. M., van Velde, P. & Michielsen, J. M. G. P., 2012, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 30 p. (Rapport / Plant Research International; no. 455)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gewasafhankelijk spuiten, Sensispray-Horti in aardbeien : depositiemetingen 2011-2012

Michielsen, J. M. G. P., Nieuwenhuizen, A. T., van de Zande, J. C., van Velde, P. & Stallinga, H., 2012, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 46 p. (Rapport / Plant Research International; no. 490)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mesttoediening in het voorjaar in wintertarwe : effecten op grond en gewas

Huijsmans, J. F. M., Vermeulen, G. D., Dekker, P. H. M. & Verwijs, B. R., 2012, Wageningen: Plant Research International. 58 p. (Rapport / Plant Research International; no. 443)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de interceptie van fijnstof door opgaande gewassen

Pronk, A. A., Holterman, H. J., Hofschreuder, P., Lovink, E., Ploegaert, J. P. M. & de Visser, W., 2012, Wageningen: Plant Research International. 90 p. (Rapport / Plant Research International; no. 474)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Precisieplaatsing van drijfmest in maïs : effecten van precisieplaatsing en grondbewerking

Vermeulen, G. D., Huijsmans, J. F. M., Meuffels, G. J. H. M. & van der Schans, D. A., 2012, Wageningen: Plant Research International. 40 p. (Rapport / Plant Research International; no. 451)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access