Research Output

Ontwikkeling meerjarig onkruid bij niet kerende grondbewerking

Vermeulen, G. D., Groeneveld, R. M. W. & Heijting, S., 2014, Wageningen: Plant Research International. 16 p. (PRI rapport)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van het prototype van SensiSpray in de gewassen aardappel en tulp

Kempenaar, C., Oosterhuis, H. S., van der Lans, A. M., van der Schans, D. A., Stilma, E. S. C., Hendriks-Goossens, V. J. C., Verwijs, B. R., van Wijk, C. A. P. & van de Zande, J. C., 2010, Wageningen: Plant Research International. 32 p. (Nota / Plant Research International; no. 667)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Op naar precisielandbouw 2.0: eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275

Kempenaar, C., van Dijk, C., Hermans, G., Steele-Dun, S., van de Sande, C., Verschoore, J., van der Wal, T., Roerink, G., Visser, J., Kamp, J., Blok, P., Polder, G., van de Wolf, J., Jalink, H., Bulle, A., Meurs, B., Michielsen, J-M., van de Zande, J., Hoving, I., van Riel, J. & 12 others, Holshof, G., van Boheemen, K., van Evert, F., Riemens, M., Keizer, P., Schnabel, S., van Egmond, F., Walvoort, D., Janssen, H., La Riviėre, I., Kocks, C. & Pot, A., Sep 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen University & Research. 138 p. (Rapport WPR; no. 921)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Opties voor beter mest- en gewasmanagement : verkenning op vijf Koeien & Kansenmelkveebedrijven

Verloop, J. & Oenema, J., 2014, Lelystad: Koeien & Kansen. 24 p. (Rapport / Plant Research International; no. nr. 504)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het Zuidelijk Veehouderijgebied : analyse van onzekerheden en mogelijke gevolgen voor de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater

van der Sluis, S., van Bruggen, C., Luesink, H., Schröder, J., Verkerk, H., Bleeker, A., van Grinsven, H. & Kruitwagen, S., 2017, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 26 p. (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving; no. 2776)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

PAS Aanvullende reservemaatregelen Landbouw: uitwerking van een quick scan

Groenestein, K., Bikker, P., van Bruggen, C., Ellen, H., van Harn, J., Huijsmans, J., Ogink, N., Şebek, L. & Vermeij, I., Jun 2017, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 53 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

PAS Update aanvullende reservemaatregelen Landbouw

Groenestein, K., Ogink, N., Ellen, H., Šebek, L., van Bruggen, C., Huijsmans, J. & Vermeij, I., Dec 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 32 p. (Rapport / Wageningen Livestock Research; no. 1214)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Potentie van oogstvervroeging voor verbetering van de bodemstructuur : deskstudie naar mogelijkheden en beperkingen

Vermeulen, G. D. & van Wijk, C. A. P., 2013, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 68 p. (Rapport / Plant Research International; no. 514)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Precisieplaatsing van drijfmest en grondbewerking in maïs

Vermeulen, G. D., Huijsmans, J. F. M. & Meuffels, G. J. H. M., 2013, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 34 p. (Rapport / Plant Research International; no. 510)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Precisieplaatsing van drijfmest in maïs : effecten van precisieplaatsing en grondbewerking

Vermeulen, G. D., Huijsmans, J. F. M., Meuffels, G. J. H. M. & van der Schans, D. A., 2012, Wageningen: Plant Research International. 40 p. (Rapport / Plant Research International; no. 451)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Precisietechnologie Tuinbouw: PPS Autonoom onkruid verwijderen: Eindrapportage

Hemming, J., Blok, P. & Ruizendaal, J., 2018, Bleiswijk: Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw. 42 p. (Rapport WPR; no. 750)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Precisietoediening van mineralen met dierlijke mest

Nieuwenhuizen, A. T., Huijsmans, J., Meuffels, G. J. H. M., Kusters, E., Wilbrink, R. & Marx, G., 2012, Wageningen: PRI, Business Unit Agrosysteemkunde. 27 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Programmeringsstudie Smart Technology in Agro-Horti-Water-Food

Koenderink, N. J. J. P., Top, J. L., Goethals, P. & Nieuwenhuizen, A., 2019, Wageningen: Wageningen Food & Biobased Research. 63 p. (Rapport / Wageningen Food & Biobased Research; no. 1955)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest, versie 1.0

Velthof, G. L., Bussink, W., van Dijk, W., Groenendijk, P., Huijsmans, J. F. M., van Pul, W. A. J., Schroder, J. J., Vellinga, T. V. & Oenema, O., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-rapport ; no. 120)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rapportage project Nitraatwijzer Fase I

Noij, G-J. & ten Berge, H., 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde. 141 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde; no. WPR-917)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Referentieraming van emissies naar lucht uit de landbouw tot 2030: achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning 2015, met emissies van ammoniak, methaan, lachgas, stikstofoxide en fijnstof uit de landbouw tot 2030

Velthof, G. L., van Bruggen, C., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., van der Sluis, S. M., van der Kolk, J. W. H., Oude Voshaar, S. V., Vonk, J. & van Schijndel, M. W., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2746)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenregels van de KringloopWijzer: achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 4 maart 2014 versie

Schroder, J. J., Šebek, L. B., Reijs, J. W., Oenema, J., Goselink, R. M. A., Conijn, J. G. & Boer, J., Jan 2016, Wageningen UR. 103 p. (PRI-rapport; no. 640)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenregels van de KringloopWijzer : achtergronden van BEX, BEA, BEP en BEC

Schroder, J. J., Sebek, L. B., Reijs, J. W., Oenema, J., Goselink, R. M. A., Conijn, J. G. & de Boer, J. M., 2014, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 88 p. (Rapport / Plant Research International; no. 553)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenregels van de KringloopWijzer 2016: achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie

Schröder, J. J., Šebek, L. B., Oenema, J., Conijn, J. G. & de Boer, J., 2017, Wageningen: Wageningen Plant Research. 97 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. 686)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenregels van de KringloopWijzer 2017: Achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie

Schröder, J. J., Šebek, L. B., Oenema, J., Conijn, J. G. & de Boer, J., Mar 2018, Wageningen: Wageningen University & Research. 105 p. (Rapport WPR; no. 790)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenregels van de KringloopWijzer 2018: achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2017-versie

Schröder, J. J., Šebek, L. B., Oenema, J., Conijn, J. G., Vellinga, T. & de Boer, J., 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business Unit Agrosystems Research. 127 p. (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosystems Research rapport; no. WPR-883)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenregels van de KringloopWijzer 2019: Achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2018-versie

van Dijk, W., Schröder, J. J., Šebek, L. B., Oenema, J., Conijn, J. G., Vellinga, T. V., de Boer, J., de Haan, M. H. A. & Verloop, J., 2020, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business Unit Agrosystems Research. 129 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosystems Research; no. WPR-956)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Report Topsector Potato India and Ethiopia 2015/16

Pronk, A., Haverkort, A., van den Brink, L., Janssens, B., Meijer, B., ter Beke, F., de Vries, S., Schoutsen, M., Michielsen, J-M. & Kempenaar, C., 2017, Wageningen: Wageningen Plant Research. 86 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. 687)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Research for AGRI Committee: preserving agricultural soils in the EU - Study

ten Berge, H. F. M., Schroder, J. J., Olesen, J. E. & Giraldez Cervera, J. V., 2017, Brussels: European Parliament. 135 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Research on exposure of residents to pesticides in the Netherlands : OBO flower bulbs = Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden

Gooijer, Y. M., Hoftijser, G. W., Lageschaar, L. C. C., Oerlemans, A., Scheepers, P. T. J., Kivits, C. M., Duyzer, J., Gerritsen-Ebben, M. G., Figueiredo, D. M., Huss, A., Krop, E. J. M., Vermeulen, R. C. H., van den Berg, F., Holterman, H. J., Jacobs, C. J. M., Kruijne, R., Mol, J. G. J., Wenneker, M., van de Zande, J. C. & Sauer, P. J. J., 2019, Netherlands: Utrecht University. 381 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Results from the Fertilizer demonstration experiment with maize at IOP Farm in Iringa, Tanzania in 2018

Mtakwa, P., Brentrup, F., Assey, P., van Loon, M. P., Hijbeek, R., ten Berge, H. F. M. & van Ittersum, M. K., 2019, Frederiksberg. (Report CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS); no. D1940)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rijsnelheid en spuitboombeweging

van de Zande, J. C. & Michielsen, J. G. P., 2012, Wageningen: Plant Research International. 50 p. (Rapport / Plant Research International; no. 480)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Risico op ondergrondverdichting in het landelijk gebied kaart

van den Akker, J. J. H., de Vries, F., Vermeulen, G. D., Hack-ten Broeke, M. J. D. & Schouten, T., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 81 p. (Alterra-rapport; no. 2409)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijke verdeling van gewasbeschermingsmiddelen in de kas: Hoe komt een middel via een gewasbehandeling in het recirculatiewater terecht?

van Os, E. A., van der Staaij, M., Michielsen, J. M., van Slooten, M. A., van Velde, P., Beerling, E. A. M. & van de Zande, J. C., 2009, Wageningen: Wageningen UR Glastuinbouw. 15 p. (Rapporten GTB; no. 1006)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : part 1: Field crops and downward spraying

Tiktak, A., Adriaanse, P. I., Boesten, J. J. T. I., van Griethuysen, C., ter Horst, M. M. S., Linders, J. B. H. J., van der Linden, A. M. A. & van de Zande, J. C., 2012, Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment. 129 p. (RIVM report)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Schatten van grasopbrengst op basis van spectrale reflectie, grashoogte en modellering: Onderzoeksresultaten van een maaiproef op zand- klei en veengrond 2016-2017

Hoving, I. E., van Riel, J., Holshof, G., Plomp, M., Agricola, S., van Boheemen, K. & Roerink, G., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 88 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1200)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sensoren, doseermodellen en spuittechniek voor precisielandbouw

van Dijk, C. J., van de Zande, J. C. & Kempenaar, C., 2016, Wageningen Plant Research. (WPR report; vol. 658)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access
Open Access