RNA-Seq data for Wuliangshan black-boned chickens

 • Tengfei Dou (Creator)
 • Shixiong Yan (Creator)
 • Lixian Liu (Creator)
 • Kun Wang (Creator)
 • Zonghui Jian (Creator)
 • Zhiqiang Xu (Creator)
 • Jingying Zhao (Creator)
 • Qiuting Wang (Creator)
 • Shuai Sun (Creator)
 • Mir Zulqarnain Talpur (Creator)
 • Xiaohua Duan (Creator)
 • Dahai Gu (Creator)
 • Yang He (Creator)
 • Yanli Du (Creator)
 • Alsoufi Mohammed Abdulwahid (Creator)
 • Qihua Li (Creator)
 • Hua Rong (Creator)
 • Weina Cao (Creator)
 • Zhengchang Su (Creator)
 • Guiping Zhao (Creator)
 • Ranran Liu (Creator)
 • Sumei Zhao (Creator)
 • Ying Huang (Creator)
 • Marinus te Pas (Creator)
 • Changrong Ge (Creator)
 • Junjing Jia (Creator)

Dataset

Date made available31 Dec 2022

Keywords

 • Gallus gallus

Accession numbers

 • CRA004775

Cite this