• Gerrit Antonides (Creator)
  • I.M. de Groot (Creator)
  • W.F. van Raaij (Creator)
  • M.E.J. van den Heijkant (Creator)

Dataset

Description

Survey uitgevoerd in het najaar van 2007 in opdracht van CentiQ - Ministerie van Financien, onder een steekproef van 4280 Nederlandse autochtone en allochtone consumenten van 18 jaar en ouder, met betrekking tot hun financieel gedrag. Het bestand bevat financiele gedragsvariabelen, die te maken hebben met zelf-gerapporteerd gedrag van de respondenten, zoals hoe zij financieel kunnen rondkomen, de mate van overzicht van de financien, en de manier waarop wordt gespaard. Het bestand bevat tevens een aantal socio-demografische variabelen. Het Plaform CentiQ werd opgericht in 2006 en heeft als doelstelling het financieel inzicht van consumenten te verhogen. Partners van het platform zijn een aantal ministeries (Financien, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), banken, verzekeraars, financieel adviseurs, consumentenorganisaties en enkele universiteiten. De vragenlijst die voor dit onderzoek is gebruikt, is ontwikkeld door het ITS, Radboud Universiteit te Nijmegen, in samenwerking met de leden van de Projectgroep Onderzoek van CentiQ. De concepten en vragen zijn voor een deel overgenomen uit eerder onderzoek. Vragen uit eerder buitenlands onderzoek zijn vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. Het veldwerk werd uitgevoerd door Bureau Veldkamp.
Date made available2007
PublisherWageningen University
Temporal coverage2007
Date of data production2007
Geographical coverageNederland

Cite this