CCDC 2024958: Experimental Crystal Structure Determination

  • Xiaoxian Li (Creator)
  • Yuanxun Wang (Creator)
  • Yaxin Ouyang (Creator)
  • Zhenyang Yu (Creator)
  • Beibei Zhang (Creator)
  • Jingran Zhang (Creator)
  • Haofeng Shi (Creator)
  • Han Zuilhof (Contributor)
  • Yunfei Du (Creator)

Dataset

Description

UXUQUC : 1-methyl-3-(methylsulfanyl)-4-phenylquinolin-2(1H)-one
Date made available2021

Cite this