• E. Rensink (Creator)
 • H.J.T. Weerts (Creator)
 • M.C. Kosian (Creator)
 • H. Feiken (Creator)
 • B.I. Smit (Creator)
 • J. van Doesburg (Creator)
 • B.J. Groenewoudt (Creator)
 • M. Lascaris (Creator)
 • R.C.G.M. Lauwerier (Creator)
 • F.T.S. Brounen (Contributor)
 • Kim, M. Cohen (Contributor)
 • M. van der Heiden (Contributor)
 • D. Jansen (Contributor)
 • Gilbert Maas (Contributor)
 • E.M. Theunissen (Contributor)
 • E. Vreenegoor (Contributor)

Dataset

Description

Het betreft de volledige digitale dataset van het project ‘Archeologische Landschappenkaart van Nederland’ , onderdeel van het programma Kenniskaart Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het project is uitgevoerd van november 2013 tot en met mei 2015 door medewerkers van de afdeling Landschap en de afdeling Archeologie van de Rijksdienst. De kaart maakt de landschappelijke en hiermee verbonden archeologische diversiteit van Nederland inzichtelijk. Het kaartbeeld is zowel landschappelijk als archeologisch relevant en betekenisvol op nationale schaal. Anders geformuleerd: de op de Archeologische Landschappenkaart afgebeelde ruimtelijke eenheden (landschappen en landschapszones) zijn ook uit archeologische oogpunt onderscheidend. Op de Archeologische Landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden en daarbinnen landschapszones. Deze zoneringen zijn niet alleen gebaseerd op landschappelijke kenmerken, maar ook op verwachte archeologische verschillen. Ze kunnen daarom helpen om archeologische verwachtingen toe te kennen. Daarnaast helpt de kaart om de juiste methoden en technieken te bepalen waarmee deze verwachte archeologische resten het beste kunnen worden opgespoord. De kaart wordt gebruikt voor de projecten Verwachtingen in lagen en Best practices prospectie van de RCE.
Date made available26 Oct 2015
PublisherRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Date of data production2013 - 2015
Geographical coverageNederland

Cite this