Verminderen van ziekten bij melkvee kan broeikasgasemissies verlagen

Press/Media: Research

Description

Ziekten bij melkvee in Nederland verhogen de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 0.4 Mton per jaar. De reductieopgave van broeikasgassen in Nederland in 2030 bedraagt voor landbouw en landgebruik 3,5 Mton. Het verminderen van ziekten bij melkvee kan hierdoor een belangrijke bijdrage leveren aan dit klimaatdoel.

Period25 Jun 2018

Media coverage

1

Media coverage