VerDuS-podcast #3 Grenswerk voor betere interactie burger en professionals in ruimtelijke planprocessen

Press/Media: Expert Comment › Professional

Description

In deze podcast van VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden) gaat Ymkje de Boer in gesprek met vier VerDuS SURF-onderzoekers die zich bezighouden met ruimtelijke planprocessen en de interactie tussen burgers en professionals. Hoe is die interactie te verbeteren, zodat de participatie optimaal is? De gesprekspartners zijn Arjan van Timmeren (TUD), Annet Kempenaar (RUG), Marleen Buizer (WUR) en Matthijs Hisschemöller (DRIFT/EUR).

Binnen VerDuS SURF ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers, in samenwerking met experts uit de praktijk, kennis om in te spelen op verstedelijkingsvraagstukken. VerDuS staat voor Verbinden van Duurzame Steden en is een initiatief van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat.

Period30 Sept 2021

Media contributions

1

Media contributions