Productformules en keteninformatie. Het ontstaan van productformules en -concepten

Press/Media: Expert CommentOther

Description

Boeren verbinden zich wat ketens betreft steeds meer horizontaal tot netwerken met verbindingen naar leveranciers en afnemers. Elk netwerk heeft zijn eigen doelstellingen. Dat is heel anders dan de traditionele verticale verbinding en het daarmee verbonden OVO-beleid. De vernieuwing vindt plaats door innovaties heel open te bespreken en door co-creatie van alle betrokkenen. De boeren zitten zelf aan het stuur. Dat is nieuw en moet even wennen, niet alleen voor de veehouders, maar ook voor de WUR. We hebben leren luisteren en moeten nu op basis daarvan zo goed mogelijk kennis ontsluiten. We ondersteunen sinds 2003 allerlei netwerken in de veehouderij, die soms mede door de WUR zijn opgezet. De proefboerderij Sterksel is nu een innovatiecentrum. Werd vroeger het onderzoek vooral geïnitieerd vanuit de WUR voor wetenschappelijk onderzoek, nu nodigen we marktpartijen uit om ideeën uit te proberen, met anderen innovaties te demonstreren en zelfs te ontwikkelen. Sterksel moet een ontmoetingscentrum zijn van vernieuwers in de varkenshouderij. De wetenschap speelt natuurlijk nog steeds een rol, met name om te bepalen welke ideeën aantoonbaar succesvol kunnen zijn. Het is een fascinerende zoektocht waarvan niet bekend is hoe die zich verder zal ontwikkelen.
Period1 Jan 2012

Media coverage

1

Media coverage