Nijlbaars

Press/Media: Public Engagement ActivitiesOther

Description

Nijlbaars. Met Wat een vis kost- en wat een soortwaard is (Wetenschapsbijlage 26&27 mei) maakt Tijs Gold schmidt een karikatuur van ons werk en gebruikt hij onjuiste ge­ gevens. Zo houdt hij een somber en vooral simplistisch beeld over­ eind van de zeer dynamische situ­atie in en rond het meer, dat geen recht doet aan de mensen die er­ van afhankelijk zijn. Goldschmidt omarmt kritiek­ loos het 'ecologisch-dramascenario' waar biologen voor waarschu­wen.Dit heeft zich rond het Victo riameer echter niet voltrokken. De inheemse soortenrijkdom -de prachtig gekleurde cichliden- is door eutrofiering en de introduc­tie van nijlbaars inderdaad grotendeels verdwenen. Maar het meer is er niet minder productief op geworden.De vangst van nijlbaars is al twintig jaar stabiel rond 230.000 ton en ligt daarmee lager dan de 'maximum duurzame oogst', een breed geaccepteerde maat voor overbevissing. De visse­rij op andere hoogproductieve soorten (tilapia, dagaa) groeit.De vangsten op de resterende, zich handhavende, kleine cichliden zijn nu hoger dan voor de nijl­baarsovername.Het meer produceert duurzaam circa 1 miljoen ton vis per jaar en is daarmee tot ver in de regio een zeerbelangrijke bron van goedkope proteïnen. Het beeld van de nijlbaars als uitsluitend bedoeld voor Europese consumenten is inmiddels achterhaald. Nijlbaars wordt wel degelijk geëxporteerd in de regio (Kongo,Soedan) en naar elders. Voor de vissers is nijlbaars echter vooral een cash erop. Vraag mensen rond het meer welke vis ze graag eten, en ze noemen tilapia of dagaa.Met het verdiende geld schaffen ze (onder andere) voedsel aan. Tenslotte schetst Goldschmidt een eenzijdig beeld van nijlbaars-vissers als slachtoffer van wereld- wijd roofkapitalisme. Er zijn in- derdaad excessen: kinderarbeid komt voor, AIDS is een groot pro­bleem, en door toegenomen con­currentie is toegang tot de visserij en geld verdienen moeilijker geworden. Maar vergeet niet dat er rond het meer ook een Afrikaanse nou­veau riche is ontstaan, ook onder vissers, dankzij winsten uit de nijlbaars- en dagaa-sectoren. Deze nieuwe rijken zijn belangrijke eco­ nomische aanjagers in het gebied. Daarnaast kunnen de excessen niet uitsluitendp de visserij afge­schoven worden. Maatregelen van IMF en Wereldbank beperken nati­ onale overheden zeer in het door­ voeren van beleid om armoede en ziekte (AIDS) te bestrijden.
Period2 Jun 2012

Media contributions

1

Media contributions

  • Title-
    Media name/outletNRC
    Date2/06/12
    Producer/AuthorJ. Beuving
    PersonsPaul van Zwieten