Nieuwe voedselveiligheidsrisico’s door circulaire voedselproductie

Press/Media: Expert CommentProfessional

Description

De voedselproductie moet circulair worden, aldus landbouwminister Schouten. Dit
betekent dat allerlei reststromen weer terug in het voedselproductiesysteem zullen gaan.
Het borgen van de voedselveiligheid wordt daardoor nog complexer dan nu. Een
samenwerkingsverband van meerdere kennisinstellingen wil daarom een integraal
analyse- en interventieplatform bouwen om risico’s te monitoren en tijdig in te kunnen
grijpen.

Period16 Nov 2020

Media contributions

1

Media contributions