Maatschappelijk draagvlak voor natuur neemt toe

Press/Media: ResearchProfessional

Description

In 2021 heeft Wageningen Research voor de
zesde keer in vijfentwintig jaar een enquête
gehouden naar het maatschappelijk draagvlak
voor natuur, natuurbehoud en natuurbeleid.
Door de enquête met regelmaat – ongeveer
eens in de vijf jaar – uit te voeren, en ervoor te
zorgen dat de resultaten van de verschillende
edities onderling vergelijkbaar zijn, ontstaat een
mooie tijdreeks en kunnen er trends zichtbaar
worden gemaakt.

Period1 Apr 2022

Media contributions

1

Media contributions