Langetermijnverwachting melkprijs 36 euro

Press/Media: Expert CommentPopular

Description

Het panel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ schat de gemiddelde melkprijs tot 2030 in op 36,00 euro per 100 kg melk. Bij een jaarlijkse productie van 9.000 kg, is dit dus 3.240 euro per koe. Dit is een inschatting van de melkprijs voor de komende 8-10 jaar op basis van voorspellingen van de zuivelmarkt door de EU Agricultural Outlook en de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Dat stelt een panel van financieel deskundigen uit de zuivelsector.

Period28 May 2020

Media coverage

1

Media coverage