Bezuinigingen Ecologische Hoofdstructuur: Internationale natuurdoelen buiten bereik

  Press/Media: Public Engagement ActivitiesOther

  Description

  De voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op het natuur- en landschapsbeleid zullen leiden tot een verdere verslechtering van de natuurkwaliteit en de leefomstandigheden voor planten- en diersoorten. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen verplichten Nederland om die achteruitgang te stoppen. Dit heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doorgerekend in samenwerking met Alterra en het LEI, beide onderdelen van Wageningen UR
  Period22 Feb 2011

  Media coverage

  1

  Media coverage