The role of livestock in circular agriculture

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminarProfessional

Description

Visit Minister of Agriculture, Fisheries and Food Spain: Luis Plana and a delegation.

Op woensdag 25 mei bracht de Spaanse minister van Landbouw, Visserij en Voedsel dhr. Luis Planas Puchades een bezoek aan Wageningen University & Research (WUR). Dhr. Planas, die zijn functie sinds 2018 bekleedt, werd welkom geheten door mevr. Sjoukje Heimovaara. Zij is vanaf 1 juli de voorzitter van de Raad van Bestuur van WUR.

In 2050 moeten we 10 miljard monden voeden met dezelfde planeet waar nu nog 7,5 miljard mensen wonen. Om dat te kunnen doen, moeten voedselsystemen veranderen. Wageningen University & Research is een wereldwijd centrum van informatie op deze gebieden.

WUR-wetenschappers namen dhr. Planas daarom mee in de laatste kennis over bijvoorbeeld de rol van veehouderij in kringlooplandbouw. Ook kreeg de Spaanse minister een rondleiding door kassencomplex Unifarm, waar hij meer te horen kreeg over ons onderzoek naar duurzame kassen.

Samenwerking met Spanje
In Spanje zijn veel belangrijke partners van Wageningen University & Research. In 285 van de Europese projecten waarin WUR actief is, wordt samengewerkt met Spaanse partners. En via het internationale Erasmus-uitwisselingsprogramma van studenten, staat WUR in contact met 17 Spaanse universiteiten. Daarom had dhr. Planas ’s middags een Meet&Greet met Spaanse WUR-studenten. Zij vertelden hem meer over de voortgang in hun studies en het (studenten)leven in Wageningen.

Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was bij het bezoek aanwezig om de samenwerking tussen de landen op landbouwgebied te bespreken. Het bezoek aan Wageningen werd eerder uitgesteld door de destijds geldende coronamaatregelen.
Period25 May 2022
Held atCommunications
Degree of RecognitionInternational