Groenbemesters in een strokenteelt systeem: keuze en technische uitvoering

Activity: Talk or presentationOral presentationProfessional

Description

In het voorjaar van 2020 is een biologische strokenteeltdemo aangelegd op proefboerderij 't Kompas in Valthermond.

Strokenteelt is een teeltsysteem waarin minimaal 2 gewassen worden geteeld in stroken welke breed genoeg zijn voor gewasspecifieke mechanisatie, maar smal genoeg zijn voor ecologische interactie. Wageningen University & Research (WUR) werkt sinds 2010 aan strokenteeltonderzoek en -ontwikkeling.

Het demonstratie en leerobject in Valthermond is aangelegd op 6.5 hectare (130 x 500 meter) Veenkoloniale dalgrond. De demo heeft een achtjarige vruchtwisseling. In stroken van 6 meter breed worden in 2022 de volgende gewassen geteeld: cichorei, gras-klaver, wintergerst, wintergerst-wintererwt, suikermais, veldboon en twee verschillende rassen zetmeelaardappelen. Naast de 32 stroken zijn er ook 3 monoculturen aangelegd. In dit systeem is in de jaren 2020 en 2021 ervaring opgedaan met de teelt van stamslaboon, gerst-veldboon en suikerbiet.

In de demo zijn diverse groenbemesters in het systeem opgenomen, namelijk winterrogge, Tagetes, Japanse haver, bladrammanas, Engels raaigras, Japanse haver-wikke, winterrogge-winterwikke (50/50), rode klaver en Terralife Solanum TR eco (een groenbemestermengsel). Op het demonstratieperceel waren Pratylenchus penetrans en Meloidogyne chitwoodi de belangrijkste aaltjes waar bij de keuze van groenbemesters rekening mee gehouden moest worden. Met de locatie van de gewasstroken in de tijd en in de ruimte, en de gewenste gewassen en groenbemesters is de impact van bepaalde keuze van groenbemester bekeken. Met behulp van het aaltjesschema is vervolgens de uiteindelijke keuze van de groenbemesters bepaald.

Naast aaltjes was onkruidonderdrukking nog een bepalend factor bij de keuze van groenbemesters. Een goed ontwikkelde groenbemesters kan de groei en ontwikkeling van onkruiden tegengaan en zaadproductie verminderen.

Tijdens de workshop zal uitleg worden gegeven waarom er voor bepaalde groenbemesters in het strokenteeltsysteem is gekozen. Daarnaast wordt er verteld hoe de teelt van groenbemesters in de afgelopen 2 jaren is verlopen en wat de effecten zijn geweest.
Period21 Jun 2022
Event titleDe Groenbemester Dag: Groenbemesters in de hoofdrol
Event typeWorkshop