Effecten van voedselaanbod op akkervogels in de winter - opzet studie, zaadbeschikbaarheid gewasmengsels en soortvoorkeur

Kleijn, D. (Speaker)

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Period9 Dec 2013
Held atEindsymposium project Wintervoedsel voor akkervogels
Event typeConference