Effect van organische reststromen op bodemweerbaarheid tegen plantenziekten.

Activity: Talk or presentationOral presentationOther

Period18 Apr 2018
Held atAmsterdam University of Applied Sciences, Netherlands